www.fysiotherapeutrijswijk.nl

   HOME      |       BEHANDELINGEN      |           WAAR IS DE PRAKTIJK    |        CONTACT
 

Screening door de fysiotherapeut

  Met ingang van 1 januari 2006 is de fysiotherapeut ook rechtstreeks,
  zonder verwijzing van een arts, toegankelijk.
  Een screening  van 10 minuten wijst uit of nader onderzoek gewenst is. Wellicht is een advies voldoende.
  Onderzoek kan volgen; houdt u rekening met 30 minuten.

Onderzoek door de fysiotherapeut

  Vanzelfsprekend kunt u door uw huisarts of specialist naar ons worden verwezen.
  Tijdens een zorgvuldig onderzoek trachten wij de oorzaak van de klachten nader te doorgronden.
  Dit is van belang om de juiste behandelvorm te kunnen kiezen.

Behandeling door de fysiotherapeut

  Voor elke behandeling reserveren wij 30 minuten.
  Soms is een uitgebreide behandeling nodig waarvoor wij 45 minuten nodig hebben.
  De therapeut informeert de cliënt over diens klacht, bespreekt de gekozen behandelvorm en zo mogelijk,
  de te verwachten behandelduur.
  De therapeut behandelt de geconstateerde problematiek, begeleidt en adviseert.
  De cliënt zet zich in om adviezen na te leven en oefeningen thuis uit te voeren.
  Samenwerken is ons motto.  Het herstel van een klacht en preventie gaan vaak hand in hand.

Consult

  Het consult is bij uitstek geschikt om een uitgebreid paramedisch oordeel te verkrijgen en
  een (eventueel) behandelvoorstel. Een consult duurt 30 minuten.
  Een schriftelijk verslag wordt op verzoek uitgebracht aan de verzoekende arts of cliënt.                 
Praktijk  I.D.v.d.Wedden              

Mgr. P.J. Willekenslaan 23
2283 CL  Rijswijk Zh

Tel: 070 3937487

Copyright © 2018 fysiotherapeutrijswijk.nl